Kommunal vuxenutbildning
Kursvalsgenerator för höstterminen 2016
Bocka i den eller de kurser du vill läsa. Detta spärrar andra kurser som skulle orsaka schemakrockar genom att gråmarkera.
Om du vill ändra till andra kurser tar du bort bocken genom att klicka på den på nytt. Du får då nya valmöjligheter.
VäljKursKodPoängTerminKursstartKursslutAnmärkning
Biologi 1BIO1H16100HT162016-08-172016-12-18 
DyslexiDYSLEXH16200HT162016-08-172016-12-18 
EngelskaENG3X150HT162016-08-172016-12-18 
Engelska 5ENG5H16100HT162016-08-172016-12-18 
Engelska 6ENG6H16100HT162016-08-172016-12-18 
Engelska 7ENG7H16100HT162016-08-172016-12-18 
Etik och människans livsvillkorETIH16100HT162016-10-242016-12-18 
Filosofi 1FIL1H1650HT162016-08-172016-12-18 
Fysik 1FYS1H16150HT162016-08-172016-12-18 
Geografi 1GEO1H16100HT162016-08-152016-10-21 
Historia 1HIS1BH16100HT162016-08-172016-12-18 
Kemi 1KEM1H16100HT162016-08-172016-12-18 
MatematikMA3X200HT162016-08-172016-12-18 
Matematik 1aMAT1AH16100HT162016-08-172016-12-18 
Matematik 1b/cMAT1BCH16100HT162016-08-172016-12-18 
Matematik 2a/b/cMAT2H16100HT162016-08-172016-12-18 
Matematik 3b/cMAT3H16100HT162016-08-172016-12-18 
Naturkunskap 1NAK1H16100HT162016-08-172016-12-18 
Naturkunskap 2NAK2H16100HT162016-08-172016-12-18 
Psykologi 1PSY1H1650HT162016-08-172016-12-18 
Religion 1REL1H1650HT162016-08-152016-10-21 
RetorikRETH16100HT162016-08-172016-12-18 
SamhällskunskapSH3XH16 150HT162016-08-172016-12-18 
Samhällskunskap 1SAM1H16100HT162016-08-152016-10-21 
Samhällskunskap 2SAM2H16100HT162016-10-242016-12-18 
Sv som andraspråkSVA3XH16250HT162016-08-172016-12-18 
SvenskaSVE3XH16250HT162016-08-172016-12-18 
Svenska 1SVE1H16100HT162016-08-172016-12-18 
Svenska 2SVE2H16100HT162016-08-172016-12-18 
Svenska 3SVE3H16100HT162016-08-172016-12-18 
Svenska som andraspråk 1SVA1H16100HT162016-08-172016-12-18 
Svenska som andraspråk 2SVA2H16100HT162016-08-172016-12-18 
Svenska som andraspråk 3SVA3H16100HT162016-08-172016-12-18